نوک پیچگوشتی

  • Category Archives : نوک پیچگوشتی
نوک پیچ گوشتی کوتاه و بلند

نوک پیچ گوشتی کوتاه و بلند: نوک پیچگوشتی های پی اچ دو (PH2) آمریکایی در دو مدل کوتاه و بلند با سری های یک سر چهار سو و یک سر دو سو +-، و دو سر چهار سو ++ که مدل بلند آن ۱۰ سانت طول دارد و مدل کوتاه آن ۶.۵ سانت. جهت استفاده

پیچ گوشتی بکسی سه هشتم پیچ گوشتی بکس: رابط بکس نوک پیچ گوشتی درایو ۱/۲ طول ۷۲ میلیمتر کمکو تایوان با درایوهای۳/۸ و ۱/۲ و ۱/۴ کمکو تبدیل کردن دریل شارژی به وسیله ای برای راحت باز و بسته کردن پیچ و مهره ها ،اگر در متزل خود جعبه بکی ۱/۲ دارید ویا بکس های

نوک پیچگوشتی های تی سی (T30) آمریکایی 6.5 سانت جهت استفاده برای پیچهای بولتکس (ستاره ای ) مقالات مرتبط: پیچ بکسی

نوک پیچگوشتی های پی اچ سه (PH3) آمریکایی 6.5 سانت دوسر چهارسو ++ جهت استفاده برای پیچهای خودکار پانلی سفید (پیچ نصب )