نوک پیچ گوشتی کوتاه و بلند ph2

نوک پیچ گوشتی کوتاه و بلند ph2

نوک پیچگوشتی های پی اچ دو (PH2) آمریکایی در دو مدل کوتاه و بلند با سری های یک سر چهار سو و یک سر دو سو +-، و دو سر چهار سو ++
که مدل بلند آن ۱۰ سانت طول دارد و مدل کوتاه آن ۶.۵ سانت
جهت استفاده برای اکثر پیچ ها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *