نوک پیچ گوشتی بکس سه هشتم بلند

نوک پیچ گوشتی بکس سه هشتم بلند

این نوک پیچ گوشتی برای بستن انواع پیچ های شیروانی( بکسی ) استفاده میشود.
#ناوک_پیچ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *