پیچ های پرچ ساده و پهن

در برخی صنایع نیاز به داشتن اتصالاتی داریم که در آن قطعات از هم جدا نشوند.یکی از راه ها برای داشتن یک اتصال دائم،استفاده از اتصال پرچ است که با انواع میخ پرچ انجام می شود.از دید علمی میخ پرچ می تواند تنش برشی را تحمل کند و این در حالی است که پیچ ها تنش محوری را تحمل می کنند به همین دلیل است که پرچ ها را یک اتصال دائم می دانند.

به این نکته توجه کنید که درست است که اتصال با میخ پرچ یک اتصال دائمی است اما گاها به دلایلی این اتصال می تواند دچار خرابی شود،مثلا اگر میخ پرچ از آلیاژ با کیفیت پایین ساخته شده باشد هم می تواند دچار خوردگی شود و هم می تواند اتصال را خراب کند.همچنین اگر تعداد میخ پرچ در فاصله مناسب استفاده نشود می تواند اتصال قطعات را دچار خرابی کند.

اگر می خواهید میخ پرچ مناسب کار خود را انتخاب کنید باید به ضخامت و جنس قطعه مورد پرچ توجه کنید.هم چنین به تعداد میخ و فاصله آن ها نسبت به هم در قطعه کار باید توجه کنید.ایده آل ترین حالت این است که جنس میخ پرچ و قطعه کار یکی باشد،اما گاها مجبوریم میخ پرچ را به یک قطعه با جنس نرم متصل کنیم،در این حالت باید یا قطعه نرم را روی کار قرار دهیم و یا باید پشت قطعه نرم تر از واشر استفاده کرد.نوع پرچ مورد استفاده برای این موارد هم باید از پرچ های سر پهن یا گل پهن استفاده شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *