پیچ های سازه و کناف

از کاربردهای مهم پیچ سازه نوک تیز صنعت ساختمان ، اسکلت فلزی پیچ و مهره ای و سازه های سبک و برای اتصال سازه های فلزی است .
پیچ سازه یا همان پیچ سازه مته ای در صنعت ساختمان ، اسکلت فلزی پیچ و مهره ای و سازه های سبک کاربرد دارد . مخصوص اتصال سازه های فلزی گالوانیزه
پیچ کناف سرمته ای و پیچ کناف نوک تیز برای اتصال صفحات گچی به سازه با ضخامت بیش از 0.7 میلیمتر و کمتر از 2.25 میلیمتر استفاده می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *