نوک پیچ گوشتی ph3

نوک پیچگوشتی های پی اچ سه (PH3) آمریکایی 6.5 سانت دوسر چهارسو ++

جهت استفاده برای پیچهای خودکار پانلی سفید (پیچ نصب )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *