نوک پیچ گوشتی بولتکس

نوک پیچگوشتی های تی سی (T30) آمریکایی 6.5 سانت

جهت استفاده برای پیچهای بولتکس (ستاره ای )

نوک پیچ گوشتی بولتکس

مقالات مرتبط:

پیچ بکسی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *