طبقه بندی انواع پیچ

طبقه بندی انواع پیچ

چرا باید با طبقه بندی انواع پیچ آشنا باشیم؟

آشنایی طبقه بندی انواع پیچ بسیار آسان است و در کمتر از چند دقیقه برای همیشه در ذهنتان ثبت میشود تا در پروژه ها و چالشهای مختلف صنعتی بعنوان یک راهکار در اختیارتان قرار بگیرد؛ البته این قضیه برای طراحان و ماشین سازان ضرورت بیشتری دارد و یکی از مبانی طراحی بشمار میاید. بسیار دیده ایم که اتصالات موقت ماشین آلات بسادگی باز میشوند یا پیچ منجر به ساییدگی و تغییر شکل سطوح میشود، یا در محیطهای مهاجم شاهد خوردگی و فرسایش زودهنگام آنها هستیم که که تماما ناشی از انتخاب نادرست پیچ هستند. هر یک از این محصولات به ظاهر ساده برای کاربرد خاصی بهینه سازی و طراحی شده اند که میتوانیم در زمانی کوتاه با انواع آنها آشنا شویم و لذا توصیه میکنیم این راهنما را در قالب Bookmark یا PDF ذخیره نمایید.

طبقه بندی انواع پیچ

نامگذاری اجزای پیچ

طبقه بندی انواع پیچ: برای بهره مندی کامل از طبقه بندیهای ارائه شده بهتر است در خصوص نامگذاری اجزای پیچ به تفاهم رسیده باشیم، لذا اسامی انگلیسی و فارسی ارائه شده در تصویر زیر مبنای نامگذاری ما خواهند بود

اجزای پیچ

داستان قدیمی تفاوت Screw و Bolt !

مهندسان ایرانی، هر دو کلمه ی Screw و Bolt را پیچ ترجمه میکنند، دقیقا مثل He و She که در فارسی “او” ترجمه میشوند اما در زبان انگلیسی علاوه بر اشاره به سوم شخص، بیانگر جنسیت نیز هستند. این کلمات نیز به قطعات رزوه دار اتصال اشاره میکنند اما صفتی را نیز در خود گنجانده اند که به نوعی آنها را طبقه بندی میکند، به این صورت که Bolt برای انجام وظیفه نیازمند مهره (Nut) است اما Screw بدون آن اتصال را برقرار میکند. طبقه بندی انواع پیچ در این راهنما مطابق بر استانداردهای بین المللی است که برای Screw و Bolt تمایزی در نظر گرفته نشده بجز طبقه بندی بر مبنای عملکرد پیچها که برای هر یک بصورت مستقل ارائه میشود.

تفوات Bolt و Screw چیست

طبقه بندی انواع پیچ بر اساس شکل درایو

اگر نمیدانید درایو پیچ (Drive) چیست، کمی بالاتر نگاهی به بخش “اجزای پیچ” بیندازید. در این طبقه بندی ملاک قیاس شکل درایو پیچ است که در آن Screw و Bolt تفاوتی ندارند، حتی جنس ماده ی سازنده، کاربرد، ابعاد و … اهمیتی ندارند و طبقه بندی پیچ تنها بر اساس درایو انجام شده است.

انواع پیچ شیاردار یا Slotted

در این پیچها درایو پیچ به شکل یک خط صاف است که Slot نامیده میشود و پیچی که چنین درایوی دارد اصطلاحا Slotted میباشد، در حقیقت خمیده و صاف بودن کلگی، یا حتی بودن و نبودن آن اهمیتی در شیاردار بودن پیچ ندارد. پیچهای شیاردار مشهورترین انواع پیچ هستند و تمامی افراد تجربه ی باز و بسته کردن آنها را داشته اند!  پیچ گوشتی روی آن بسادگی میلغزد، احتمال ساییده شدن لبه های درایو زیاد است و با همه ی این اوصاف به علت سادگی تولید و ارزان قیمت بودن در کاربردهای عمومی بسیار مورد استفاده قرار میگیرند. بدیهی است که اگر نوع پیچ Screw باشد، نوع شیاردار آن Slotted Screw و اگر Bolt باشد Slotted Bolt نامیده میشود.

انواع پیچ چهارسو یا Philips

درایو این پیچها از دو شیار عمود بر هم (+) تشکیل میشود که در فارسی چهارسو (چارسو) نامیده شده و در زبان بین المللی  با عنوان Philips طبقه بندی میشوند. احتمال لیز خوردن پیچ گوشتی روی این درایو کمتر است، با این حال اگر بخواهید بیش از حد گشاور وارد کنید میلغزد که این خود یکی از مزایای پیچهای Philips محسوب میشود تا آسیبی به قطعات وارد نشود. نکته ی دیگر آن است که نمیتوانیم درایو چهارسو را دو شیار عمود بر هم بدانیم چرا که طول هر خط کمتر از شیار ایجاد شده روی پیچهای Slotted است.

مقالات مرتبط:

تشابه پیچ ها

  • Posted by: admin
  • 1401-01-06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *