دسته بندی انواع پیچ

دسته بندی انواع پیچ

آشنایی با دسته بندی انواع پیچ

دسته بندی انواع پیچ: پیچ ها از نظر شکل سر و همچنین قسمت آچارخور به چند دسته تقسیم می شوند که در زیر به تعدادی از آن ها اشاره می شود.

پیچ های مغزی

پیچ های مغزی به پیچ هایی گفته می شود که در تمام طول میله پیچ، دنده شده باشد. برای بستن یا باز کردن این نوع پیچ ها باید قسمتی از سر پیچ به صورت آلن یا شیاردار ساخته شوند.

پیچ مغزی با انتهای مخروطی پیچ گوشتی خور طبق استاندارد : DIN-ISO 27434

پیچ مغزی با انتهای مخروطی

پیچ مغزی زبانه دار پیچ گوشتی خور طبق استاندارد : DIN-ISO27435

پیچ مغزی زبانه دار

پیچ مغزی پیچ گوشتی خور با انتهای تخت پخ دار طبق استاندارد : DIN-ISO27436

پیچ مغزی پیچ گوشتی خور با انتهای تخت پخ دار

دسته بندی انواع پیچ

پیچ های سرشش گوش

رایج ترین پیچ ها، پیچ های سر شش گوش هستند. دسته بندی انواع پیچ در زیر به چند نوع از پیچ های سر شش گوش اشاره می شود.

  1. پیچ سر شش گوش نیم دنده طبق استاندارد : DIN-ISO 4017
  2. پیچ سرشش گوش تمام دنده طبق استاندارد : DIN-ISO4014
  3. پیچ سر استوانه ای آلنی (شش گوش داخلی) طبق استاندارد :DIN-ISO4762

پیچ های سرچهار گوش

 پیچ های سرچهارگوش نیم رزوه واشر سر خود طبق استاندارد : DIN478

 پیچ های سرچهارگوش با زبانه کوتاه طبق استاندارد : DIN479

 پیچ های سرچهارگوش واشر سر خود زبانه دار طبق استاندارد : DIN480

پیچ های سراستوانه ای

 پیچ های سراستوانه ای شیار دار دوسو : DIN-ISO 1207

 پیچ های سراستوانه ای تخت شیار دار دوسو : DIN-ISO1580

 پیچ های سراستوانه ای شش گوش داخلی (آلن) : DIN-ISO7978

پیچ های سرعدسی و سرخزینه ای

پیچ های سرخزینه شیار دار دوسو طبق استاندارد : DIN-ISO 2009

پیچ های سرعدسی با آچار خور صلیبی طبق استاندارد : DINEN ISO 7047

پیچ های سرخزینه با آچار خور صلیبی طبق استاندارد : DIN-ISO 7046

پیچ های سرعدسی شیار دار دوسو طبق استاندارد : DIN-ISO 2010

دسته بندی انواع پیچ و مهره

دسته بندی انواع پیچ: مهره ها نیز همانند پیچ ها با توجه به شکل و نوع کاربردشان در انواع مختلفی تولید می شوند که مهم ترین آن ها مهره هی شش گوش هستند.

مهره های شش گوش :

مهره های شش گوش رایج ترین نوع مهره ها هستند که در جدول زیر مشخصات و اندازه های تعدادی از این مهره ها اشاره شده است.

مهره شش گوش با دنده میلی متری

مهره شش گوش

مهره تاجی

در جدول زیر به مشخصات و اندازه های تعدادی از این مهره ها اشاره شده است.

دسته بندی انواع پیچ اشپیل

پیچ ها و مهره ها با توجه به کاربردشان در شکل ها و فرم های بسیار متنوعی دسته بندی انواع پیچ ساخته می شوند. در شکل های زیر با نمونه هایی از این نوع مهره ها آشنا می شوید.

مهره شش گوش کلاهک گنبددار طبق استاندارد DIN 1589

مهره شش گوش

مهره گرد سوراخ دار یک طرفه طبق استاندارد DIN 543

مهره گرد

مهره شش گوش سر کروی طبق استاندارد DIN 917

مهره شش گوش

مهره گرد سوراخ دار طبق استاندارد DIN 547

مهره

نوک پیچ ها( انتهای دنده پیچ ها)

انتهای دنده پیچ ها طبق استاندارد DIN ISO 4753 دسته بندی شده اند. لازم به توضیح است که انتهای دنده پیچ ها جزء طول پیچ محسوب می شود. در شکل زیر انتهای دنده پیچ ها و جدول مربوطه قابل مشاهده می باشد.

مقالات مرتبط:

پیچ و چیستی آن

  • Posted by: admin
  • 1401-01-03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *