تعریف پیچ

پیچ

پیچ چیست؟ اگر روی یک میله دنده های مارپیچی ایجاد کنیم که تحت زوایای X  ایجاد کنیم، در واقع پیچ ساخته ایم. شیارها یا دنده های ایجاد شده روی سطح خارجی میله با توجه به کاربردهای مختلف پیچ در زوایای مختلف و در حالت های تک شیاری، دو شیاری، سه شیاری و گاهی بیشتر ایجاد می شوند. ایجاد دنده های یا شیارهای پیچ توسط دستگاه های مختلف از جمله دستگاه بولت میکر و یا به صورت کلاسیک به وسیله حدیده انجام می گیرد.

پیچ

تعریف مهره

چنانچه شیارهای ایجاد شده در سطح خارجی یک میله استوانه ای در سطح داخلی آن ایجاد شود مهره بوجود می آید. در واقع پیچ ها عکس مهره ها هستند.پیچ ها با توجه به شکل پروفیل دنده ها که در دو سیستم متریک و اینچی ساخته می شوند، از نظر کاربرد به دو دسته عمده تقسیم می شوند:

پیچ های اتصالی

پیچ هایی هستند که برای اتصال، یا بسته شدن بین دو یا چند قطعه نسبت به هم به کار می روند. زاویه بین دو دندانه این گونه از پیچ ها در سیستم متریک برابر با 60 درجه و در سیستم اینچی برابر با 55 درجه ساخته می شوند.

پیچ های انتقال حرکت

زاویه بین دندانه های این گونه از پیچ ها 30 درجه بوده و شکل پروفیل دنده ها به گونه ای است که برای انتقال حرکت مورد استفاده قرار می گیرند.در جدول زیر انواع مختلف  پروفیل دندانه ها، زاویه بین دندانه ها، علامت اختصاری و بعضی از علائم مشخصه آن ها طبق استاندارد ISO و DIN را مشاهده می کنید. پیچ ها از نظر گام، تعداد راه، جهت گردش و سطح پیچ شامل دسته بندی های مختلفی می باشند.

گام پیچ

پیچ ها از نظر گام به انواع مختلفی دسته بندی می شوند. مانند گام در پیچ های دنده متریک(میلی متری) یا گام در پیچ های دنده اینچی و مدولی. فاصله بین دو برآمدگی متوالی را گام پیچ گویند. تعداد دنده در اینچ را گام گویند. پیچ های مدولی یعنی پیچی که گام آن مضربی از عدد π است، مانند پیچ های حلزونی. گام پیچ های دنده متریک در چهار ردیف ظریف (f) ، متوسط یا معمولی (g) و خیلی درشت (sg) ساخته می شوند.

برای هر یک از پیچ های دنده ظریف، متوسط، درشت و خیلی درشت، جدول های استانداردی موجود است. جدول زیر که نمونه ای از این جدول ها است، به عنوان جدول پیچ دندانه درشت شناخته می شود و شما می توانید با داشتن قطر خارجی پیچ مورد نظر، اطلاعات لازم در مورد پیچ و مهره دندانه درشت را از جدول زیر استخراج کنید.

تعداد راه پیچ

پیچ ها از نظر راه نیز دسته بندی شده اند. مانند پیچ های یک راهه، دو راهه ( دو نخه) و … . ( نخ پیچ اصطلاح صحیحی نیست اما در بین برخی از صنعت گران این اصطلاح رایج است.) اصولاً در پیچ ها دو نوع گام وجود دارد. گام حقیقی و گام ظاهری. رابطه بین گام حقیقی و گام ظاهری برابر است با :   تعداد راه × گام ظاهری = گام حقیقی. پیچ ها از نظر گردش به دو دسته پیچ های چپ گرد (LH) و راست گرد(RH) تقسیم می شوند. درشکل زیر یک پیچ چپ گرد و یک پیچ راست گرد دیده می شود.

مقالات مرتبط:

انواع پیچ و کاربردها

  • Posted by: admin
  • 1400-12-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *